IT Үйлчилгээ

Pc support

Мэдээлэл технологийн гэрээт үйлчилгээ

Танай байгууллагын мэдээллийн системд;

 1. КОМПЬЮТЕРҮҮД ВИРУСТАХ, ВИРУСЫН ДОХИО БАЙНГА ӨГӨХ,
 2. ПРОГРАМ, ТЕХНИКИЙН АЛДАА ЗААХ, КОМПЬЮТЕР УНТРАХ, 
 3. СЕРВЕР, СҮЛЖЭЭНИЙ АЛДАА ЗААХ,
 4. КОМПЬЮТЕР, ИНТЕРНЕТ, СҮЛЖЭЭНИЙ ХУРД УДААШИРАХ,
 5. ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМИЙН БОЛОН БУСАД UPDATE ШААРДАХ,
 6. КОМПЬЮТЕР, СЕРВЕРИЙН БАГТААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ДҮҮРЭХ
 7. САНААТАЙ САНАМСАРГҮЙ ХАЛДЛАГА ИЛРЭХ
 8. САНААТАЙ САНАМСАРГҮЙ АЖЛЫН ФАЙЛ УСТАХ болон бусад мэдээлэл технологийн хүндрэл гарч байсан уу?

It support

Мэдээлэл технологийн гэрээт үйлчилгээ

Бид мэдээлэл технологийн гэрээт үйлчилгээг санал болгож байна. Үүнд:

 • Цахим online мэдээлэл технологийн үйлчилгээ, зөвөлгөө
 • Харилцагчийн ажлын байран дахь мэдээлэл технологийн үйлчилгээ, зөвөлгөө
 • 24/7 мэдээлэл технологийн хяналт
 • Ээлжит буюу календарьчилсан мэдээлэл технологийн үйлчилгээ
  • Вирус, Spyware, Malware цэвэрлэлт
  • Temp, cleanup цэвэрлэлт
  • Үйлдлийн системийн шинэчлэл, программ, вирусын програмын шинэчлэл
  • Мэдээллийн системийн нөөцлөлт
  • Бусад үйлчилгээ
 • Мэдээллийн системийн мэдээлэл сэргээлт