IT Үйлчилгээ

Tabidniihugjil 765x600

Сервер, сүлжээний удирдлага

Танай байгууллагын;

 1. СЕРВЕР, ЗАРИМ КОМПЬЮТЕР РҮҮ ХАНДАЖ БОЛОХГҮЙ,  
 2. ПРОГРАМ ЭСВЭЛ ИНТЕРНЭТ АЖИЛЛАХГҮЙ,
 3. ХЭВЛЭЖ БОЛОХГҮЙ, СҮЛЖЭЭНИЙ ФАЙЛИЙГ НЭЭЖ БОЛОХГҮЙ,
 4. СҮЛЖЭЭНИЙ SWITCH, ROUTER, FIREWALL АЖИЛЛАХГҮЙ
 5. WI-FI АЖИЛЛАХГҮЙ байна уу?

Бид эдгээр болон бусад сүлжээ, сервертэй холбоотой хүндрэлийг шийдэж байгууллагын дотоод болон интернет сүлжээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

 • Сервер компьютерийн тохиргоо, суурилуулалт
 • Сүлжээ болон дотуур холбооны суурилуулалт
 • Сүлжээ, серверийн оношлогоо, гэмтэл засах
 • Сүлжээний төхөөрөмж суулгах, тохиргоо хийх
 • Дотуур холбоо нэвтрүүлэх
 • Камерийн систем, дуу, бичлэг, зурагтын систем суурилуулах

Network4

Сүлжээний орчин, төхөөрөмж

Сүлжээний орчин

 • Windows
 • Linux
 • NAS
 • LAN
 • WAN
 • VPN

Сүлжээний төхөөрөмж

 • Switch
 • Router
 • Firewall
 • Cabling
 • Bridge
 • Network devices