Баталгаажуулалт

Бүрдүүлэх материал

 1. Албан бичиг;

 2. Үйлдвэрлэгч/нийлүүлэгчийн тохирлын мэдэгдэл;

 3. Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүнгүүд;

 • Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа (Health & Safety);

 • Цахилгаан соронзон зохицоо (Electromagnetic compatibility);

 • Радио спектр (Radio Spectrum);Ашиглалтын танилцуулга, тохиргоо хийх заавар;

 1. Эд ангийн жагсаалт;

 2. Блок диаграм, схем зураг;

 3. Зураг (гадаад, дотоод);

 4. Сорилт туршилтын үеийн фото зураг;

 5. Хэрэглэгчийн гарын авлага /Англи, Монгол хэл дээр/;

 6. Шаардлагатай тохиолдолд өргөдөл гаргагчаас нэмэлт мэдээлэл гаргуулна.

 

Нэмэлт загварууд

Application form

Request for conformity certificate template

Declaration of Conformity template

Agreement on certificate of conformity template

Certificate of conformity template