Мэдээ

Ай Саппорт ХХК болон Геологийн Төв Лаборатори ТӨҮГ-ын хамтын ажиллагаа

Ай Саппорт ХХК-иас өмгөөлөгч, хуульчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зориулсан менежментийн iLaw програмын хөгжүүлэлтийг хийж байгаатай холбогдуулан тус компани Геологийн Төв Лабораторитой хамтран ажиллахаар боллоо.

Геологийн Төв Лаборатори төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь 1957 онд байгуулагдсан, эрдсийн түүхий эд, байгаль орчны шинжилгээ, аттестатчилсан стандартчилсан загвар үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үндэсний болон олон улсын түвшинд итгэмжлэгдсэн мэргэжлийн байгууллага юм.

Геологийн Төв Лабораторийн талаарх мэдээллийг http://cengeolab.com/ сайтаас авна уу.